SÖ­TA PRIC­KAR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Med guld­g­lim­man­de pric­kar blir den­na kud­de ett fint in­slag i sof­fan. 45 45 cen­ti­me­ter, 269 kro­nor, Bloo­ming­vil­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.