Bor i Brom­ma

Ål­der: Yr­ke:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

45. De­sign­chef/ creative director på tex­til­fö­re­ta­get Li­num.

I en vil­la i Hög­lan­det, Brom­ma i Stock­holm.

Bor:

Ak­tu­ell:

Med en ny höst­kol­lek­tion som har fått myc­ket upp­märk­stam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.