3 tips för den per­son­li­ga sti­len

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

An­vänd mönst­ra­de tex­tili­er i fa­vo­rit­fär­ger­na till den i öv­rigt neutra­la in­red­ning­en. Då blir de som små ut­rops­tec­ken.

Välj de­tal­jer med om­sorg. Här är det ke­ra­mik och glas i här­li­ga fär­ger som bi­drar till hem­trev­na­den, lik­som gam­la möb­ler och sa­ker i trä.

Ett mönst­rat ka­kel­golv stic­ker verk­li­gen ut när väg­gar och tak är vi­ta. Ger en fin som­mar­stäm­ning året om. Här golv från Marra­kech de­sign.

Blom­mor över­allt Fi­na ler­kru­kor pas­sar bå­de ute och in­ne, från 25 kro­nor, Gra­nit. Snyggt året om Inred med rot­ting­få­töl­jer bå­de ute och in­ne, här är det klas­sis­ka Agen, 399 kro­nor, Ikea. Ru­stik ke­ra­mik Fat i do­va fär­ger, 335 kro­nor, Bros­te Co­pen­ha­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.