GÅ FLE­RA VARV PÅ LOPP­MARK­NA­DEN

Leva & Bo - - Förnya Fynden -

ÅÅPry­lar­na kan an­vän­das till an­nat än vad de har ska­pats för. En kan­na kan till ex­em­pel an­vän­das som vas, sopp­skål el­ler kru­ka. ÅÅHa en plan för vad du le­tar ef­ter, an­nars är det lätt att ba­ra ir­ra om­kring. Av­sätt en dag till att le­ta ef­ter glas ex­em­pel­vis. ÅÅGå gär­na fle­ra varv runt lop­pi­sen. Ibland hit­tar man ovän­ta­de sa­ker när man tit­tar med and­ra ögon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.