PER­SON­LI­GA FO­TO­GRA­FI­ER

Leva & Bo - - Fina Motiv -

8Glöm in­te bort musé­er­nas webb­s­hop­par – här finns of­ta ett fint ur­val av ut­ställ­nings­af­fi­scher och and­ra bil­der som hål­ler hög kva­li­tet och blir per­son­li­ga. Bil­den ovan kom­mer från Fo­to­gra­fis­ka muséets ut­ställ­ning med An­na Claréns bil­der ”Clo­se to ho­me”, 50 × 70 cen­ti­me­ter, 130 kro­nor, Fo­to­gra­fis­ka musé­et.

fo­to­gra­fis­ka.eu

Läs mer:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.