STORT UT­BUD AV KONSTAF­FI­SCHER

Leva & Bo - - Fina Motiv -

7Mo­der­na mu­se­et har en fin pre­sent­bu­tik – och näs­tan li­ka stort är ut­bu­det på nä­tet. Här finns ut­ställ­nings­af­fi­scher men även and­ra bil­der och tryck. Alex­an­der Cal­der ”Sko­gen är bäs­ta stäl­let” är en fa­vo­rit, 50 × 70 cen­ti­me­ter, 145 kro­nor, Mo­der­na musé­et.

Läs mer:

mo­der­namu­se­et.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.