POS­TERS FÖR AL­LA STI­LAR

Leva & Bo - - Fina Motiv -

10Prints.se har ett stort ur­val av smak­ful­la af­fi­scher och prints. Här finns bland an­nat oli­ka tryck från Lot­ta Ols­son, be­römd för si­na träd. Fa­vo­ri­ten är tryc­ket App­le, en af­fisch, ora­mad, 50 × 70 cen­ti­me­ter, 790 kro­nor, Prints.se.

prints.se.

Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.