PO­PU­LÄRT TEC­KEN

Leva & Bo - - Fina Motiv -

9De­se­nio har ett stort ur­val av bil­der som pas­sar i oli­ka ty­per av hem. En av fa­vo­ri­ter­na – &-teck­net i typ­snit­tet Elep­hant ska­pa­des re­dan 1992. Tryckt på matt pap­per och säljs ut­an ram, finns oli­ka stor­le­kar, från 59 kro­nor, De­se­nio.

Mer in­fo:

de­se­nio.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.