Var kan jag kö­pa kru­kan?

Jag har bli­vit för­tjust i en blom­mig ur­na som syn­tes i num­mer 19 av LE­VA & BO. Det står att den kom­mer från In­dis­ka men jag har va­rit där och frå­gat, och de kän­de in­te till den. Är den så ny att den in­te har hun­nit kom­ma till bu­ti­ker­na än­nu el­ler kan det

Leva & Bo - - Fråga Oss - BOS­SE

Den blom­mi­ga kru­kan kom­mer från In­dis­kas kol­lek­tion av uni­ka vin­ta­ge­möb­ler. Kru­kan finns allt­så ty­värr ba­ra i ett ex­em­plar. Vin­ta­ge­möb­ler­na finns i två av In­dis­kas bu­ti­ker i Stock­holm: Väs­ter­lång­ga­tan 50 i Gam­la stan och Vär­ta­ham­nens mö­bel­bu­tik på Malm­vä­gen 3. Kru­kan kom­mer från mö­bel­bu­ti­ken – har du tur finns den kvar. An­nars kanske det finns nå­got lik­nan­de i sor­ti­men­tet.

Den blom­mi­ga kru­kan kom­mer från In­dis­kas vin­ta­ge­kol­lek­tion och finns ba­ra i ett ex­em­plar.

UNIK DE­TALJ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.