Var hit­tar man glas­ku­lor för plan­te­ring?

I fle­ra num­mer av LE­VA & BO har jag sett en annons från Nord­hem med re­klam för Kak­näs hand­dukstor­kar där det häng­er en stor ku­la i glas med en sucku­lent i ta­ket. Jag skul­le så gär­na vil­ja ha en så­dan. Kan ni hjäl­pa mig med tips om var jag kan hit­ta dem?

Leva & Bo - - Fråga Oss - ING­E­GERD

Svar:

Att hänga grö­na väx­ter från ta­ket är väl­digt tren­digt just nu! Glasklo­ten ser ut att kom­ma från La­ger­haus. De har glas­ku­lor i oli­ka stor­le­kar för plan­te­ring. Glasklo­ten mä­ter 13 samt 18 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter och kos­tar 49 och 99 kro­nor.

TREN­DIGT. Sucku­len­ter i svä­van­de glas­klot, 49–99 kro­nor, från La­ger­haus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.