Snyggt på väg­gar­na.

Leva & Bo - - Innehåll -

12 ut­val­da prints & af­fi­scher

3Många in­red­nings­fö­re­tag har fi­na bil­der i sitt sor­ti­ment. Den här kom­mer från dans­ka Ferm living som blan­dar gra­fis­ka möns­ter och pa­stell. Af­fi­schen är gjord av åter­vun­net obe­stru­ket pap­per och säljs ut­an ram, 50 × 70 cen­ti­me­ter, Län­na möb­ler.

ferm­living.com.

Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.