Shop­ping.

De har fun­nits ett tag som ett in­slag i den gra­fis­ka sti­len. I höst kom­mer tri­ang­lar­na stort!

Leva & Bo - - Innehåll - Av KA­TA­RI­NA FORS­BERG

Tren­digt med tri­ang­lar

Ny plast­mat­ta Svens­ka Nor­dic nest gör mat­tor med gra­fis­ka möns­ter, här är det Ri­me i grått, 70 × 150 cen­ti­me­ter, 989 kro­nor,

De­sig­non­li­ne.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.