Ska­pa din nya har­mo­nis­ka var­dag

Leva & Bo - - Redaktören -

LÄNG­TAR DU OCK­SÅ ef­ter ord­ning och re­da? Smart för­va­ring i al­la rum. Snyg­ga hyl­lor i var­dags­rum­met, per­fek­ta gar­de­ro­ber där var sak har sin plats och en skriv­hör­na som är så fin att den för­gyl­ler var­dags­li­vet. Pre­cis så vill jag ha det!

Ki­ka in i ett un­der­bart var­dags­rum där för­va­ring­en är en del av den vack­ra in­red­ning­en. Ett snyggt hyllsystem blir ett vac­kert blick­fång med fi­na box­ar och pryd­nads­sa­ker. Här har var sak sin plats. Skriv­bor­det är ett smyc­ke med en pa­stel­lig, per­son­lig käns­la. Njut av per­fekt har­mo­ni på si­dan 16.

Vi har ock­så sam­lat 28 för­va­rings­ny­he­ter på si­dan 40. Enk­la smar­ta hyl­lor, sö­ta rull­vag­nar, kor­gar med lock och snyg­ga bur­kar för små­sa­ker­na. Hit­ta det som pas­sar dig och ska­pa din nya ord­ning­sam­ma var­dag. Många dröm­mer om att hit­ta ett gam­malt skol­hus, ett mis­sions­hus el­ler ett eget sta­tions­hus. Följ med hem till So­fia och Mi­chael som ska­pat sitt dröm­hem i en gam­mal mis­sions­kyr­ka. I kyrk­sa­len finns sto­ra vack­ra föns­ter och all­tid plats för fest. Bli in­spi­re­rad av per­son­lig in­red­ning och en här­lig stil­mix på si­dan 22.

Äls­kar du skal­djur ska du pro­va re­cep­ten på si­dan 54. Gratinerade havskräftor, pas­ta med ha­vets läc­ker­he­ter, mini­pa­jer, kok­ta muss­lor, hum­mer­sal­lad och skal­djurspla­tå med go­da så­ser sma­kar ljuv­ligt.

Väl­kom­men till LE­VA & BO, ma­ga­si­net som äls­kar det go­da i li­vet!

Och nu kan du väl­ja själv! Köp LE­VA & BO med el­ler ut­an vår kvälls­tid­ning.

”För­va­ring­en är en del av den vack­ra in­red­ning­en”

UL­RI­KA NORDLINDER

re­dak­tör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.