SKULP­TU­RALT IN­SLAG

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Hand­blåst vas i en böl­jan­de form och här­lig grön färg. De­sig­nad av Al­fre­do Hä­ber­lis för Ge­org Jen­sen. 25 cen­ti­me­ter hög, 1 449 kro­nor, Län­na möb­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.