JOR­DEN RUNT

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Var­för in­te in­re­da bar­nens rum med in­spi­re­ran­de de­tal­jer som upp­munt­rar till lä­ran­de? Låt en kar­ta pry­da väg­gen. Pris ef­ter mått, ex­em­pel: 150 cen­ti­me­ter bred, 300 kro­nor, Pho­to­wall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.