MÖNST­RAT BLAD­VERK

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Jo­sef Frank form­gav det stormönst­ra­de ty­get Del­hi 1943-45. Möns­ter­bil­den mås­te ha stuc­kit ut bland den ti­dens små­mönst­ra­de de­sign. Kud­de, 40 × 40 cen­ti­me­ter, 1 100 kro­nor, Svenskt tenn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.