TREN­DI­GA TAG­GAR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Ana­na­sen le­ver kvar i in­red­nings­sam­man­hang. Det gör även de po­pu­lä­ra kak­tu­sar­na. Här en guld­fär­gad pors­lins­kak­tus, 6,6 × 6,1 × 14 cen­ti­me­ter, 89 kro­nor, Hjär­te­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.