Dri­ver en piz­ze­ria

Ål­der: Bor:

Leva & Bo - - Nyfiken På -

34. I en gam­mal Präst­gård ut­an­för Fal­ken­berg.

Ma­ken Mar­cus, dot­tern Lil­ly och ett barn på väg. Hun­den Stil­ton och mas­sor av djur på går­den.

Matkreatör, mat­sty­list, ­för­fat­ta­re och tv-kock. Dri­ver piz­ze­ria hem­ma på går­den.

Kok­bo­ken ”Li­sa på lan­det – ma­ten och li­vet på gam­la präst­går­den” (Bonnier fak­ta).

Fa­milj:

Gör:

Ak­tu­ell med:

Sommarfint hem­ma­fix

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.