”Jag gil­lar ro­li­ga väx­ter & blom­mor”

Här bor:

Leva & Bo - - Min Drömträdgård -

Li­se-Lotte, 36, Mar­tin, 39, och bar­nen Sti­na, 10, och Elsa, 7.

Li­se-Lotte är byg­gin­gen­jör/kon­struk­tör och Mar­tin är snic­ka­re.

2 500 kvadrat­me­ter. Hu­set på tom­ten är 200 kvadrat­me­ter.

Ut­an­för Hjär­tum i Lil­la Edets kom­mun.

Gör:

Stor­lek:

Var:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.