Pas­ta med ha­vets här­li­ga fruk­ter

Leva & Bo - - Gott Från Havet -

Spa­get­ti, lin­gu­i­ni och tag­li­a­tel­le pas­sar bäst till den här rät­ten. Du kan spä­da så­sen med 3–4 msk vat­ten, som pas­tan ko­kats i. 4 per­so­ner • 1 knip­pa färsklök • 2 vit­löks­klyf­tor • 3 plom­mon- el­ler kvist­to­ma­ter • 4 msk oliv­ol­ja • 1 höns­bul­jong­tär­ning • 3 dl vitt vin, gär­na mat

lag­nings­vin • 2 msk hac­kad dill • 3 msk hac­kad per­sil­ja • cir­ka 500 g blå­muss­lor,

ren­gjor­da • 4 grö­na muss­lor • cir­ka 300 g rä­kor, frys­ta och

ti­na­de • kött från 1 hum­mer el­ler

3–4 havskräftor • 300 g pas­ta • ny­ma­len svart­pep­par

An­sa och ski­va lö­ken på läng­den el­ler hac­ka den. Ska­la och hac­ka vit­lö­ken. Skär to­ma­ter­na i klyf­tor.

Fräs lö­ken i ol­jan i en stor gry­ta, cir­ka 3 mi­nu­ter, rör om då och då. Till­sätt vit­lö­ken och to­ma­ter­na och fräs 3 mi­nu­ter. Smu­la över bul­jong­tär­ning­en och rör om så att allt blan­das. Till­sätt vin, dill och per­sil­ja, ko­ka upp. Lägg i muss­lor­na och ko­ka dem un­der lock cir­ka 5 mi­nu­ter, ska­ka ka­strul­len 1–2 gång­er un­der ti­den. Sänk vär­men och sjud muss­lor­na yt­ter­li­ga­re 15 mi­nu­ter.

Vänd ner res­ten av skal­dju­ren och låt de sju­da till­sam­mans med muss­lor­na 3 mi­nu­ter, tills allt är ge­nom­varmt.

Ko­ka pas­tan, en­ligt an­vis­ning på för­pack­ning­en, un­der ti­den du la­gar muss­lor och skal­dju­ren. Låt den rin­na av i ett durk­slag och lägg pas­tan i en varm ser­ve­rings­skål. För­de­la skal­dju­ren med så­sen över. Pepp­ra.

1

2

3

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.