Skal­djur­spa­jer

Leva & Bo - - Gott Från Havet -

Finns det nå­got go­da­re än en krä­mig skal­djur­spaj med doft av saff­ran? Por­tions­pa­jer gräd­das snab­ba­re än en stor paj och blir där­för me­ra saf­ti­ga. 5–6 por­tio­ner Deg: • 4 ½ dl ve­te­mjöl • 200 g kyl­skåpskallt smör, sku­ret

i tär­ning­ar • 6–8 msk is­vat­ten • 5–6 paj­for­mar, cir­ka

14 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter Fyll­ning: • ½ pa­ket saff­ran • 3 msk hett vat­ten • 4–5 scha­lot­ten­lö­kar • 2 vit­löks­klyf­tor • 1 röd pap­ri­ka • 3 msk oliv­ol­ja • ½ höns­bul­jong­tär­ning • 8–12 kok­ta muss­lor • 2 dl kok­ta rä­kor, ska­la­de • 3 ägg • 3 dl visp­gräd­de • 1 krm salt • ½ krm svart­pep­par • 6 dl ri­ven piz­za- el­ler gra­tängost • chi­li­fling­or • strim­lad per­sil­ja

Mät upp mjöl och smör i en mat­be­re­da­re mon­te­rad med en kniv och kör till en smu­lig mas­sa. Till­sätt vatt­net un­der ma­ski­nens gång och ar­be­ta till en deg. Tryck ut de­gen i paj­for­mar­na, så att de­gen kom­mer upp li­te över kan­ter­na. Låt pa­jer­na vi­la i fry­sen i 30 mi­nu­ter.

Värm ug­nen till 225 gra­der. För­gräd­da pa­jer­na i mit­ten av ug­nen tills de fått li­te färg, i cir­ka 10 mi­nu­ter.

Ta ut pa­jer­na och sänk ugns­te­me­pe­ra­tu­ren till 200 gra­der.

Fyll­ning­en: Blan­da saff­ran och vat­ten i en skål, låt stå 15 mi­nu­ter.

Ska­la och ski­va lö­ken. Ska­la och ski­va vit­löks­klyf­tor­na. De­la, kär­na ur och ski­va pap­ri­kan. Het­ta upp ol­jan i en stek­pan­na. Fräs lök, vit­lök och pap­ri­ka i cir­ka 3 mi­nu­ter. Smu­la ner bul­jong­tär­ning­en. Ta pan­nan från vär­men. Vänd ner muss­lor och rä­kor.

Vis­pa ihop ägg, gräd­de, salt och pep­par. Si­la ner saff­ran­s­vatt­net och blan­da ihop. Blan­da i os­ten.

För­de­la skal­djurs­rö­ran i pa­jer­na. Ske­da över äggsme­ten. Gräd­da pa­jer­na i ned­re de­len av ug­nen i cir­ka 20 mi­nu­ter.

Gar­ne­ra med chi­li­fling­or och strim­lad per­sil­ja.

1

2

3

4

5

6

7

8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.