Slow food-muss­lor med ko­kos­mjölk & chi­li

1

Leva & Bo - - Gott Från Havet -

Får du in­te tag i färs­ka muss­lor, kan du an­vän­da frys­ta muss­lor, det blir li­ka gott. Muss­lor­na blir mju­ka och bul­jong­en får myc­ket smak tack va­re den långa kok­nings­ti­den. 4 per­so­ner • 2 gu­la lö­kar, cir­ka 200 g • 3 msk raps­ol­ja • 4 msk röd thai­pas­ta på burk • 1 ½ kg blå­muss­lor • 2 vit­löks­klyf­tor • 2 bur­kar ko­kos­mjölk à 400 g • 1 dl hac­kad ko­ri­an­der Till ser­ve­ring och gar­ne­ring: • 1 ba­gu­et­te • 2 msk smör, rumstem­pe­re­rat • 3 msk hac­kad ko­ri­an­der

Ska­la och hac­ka lö­ken. Fräs den i ol­jan i en stor gry­ta, cir­ka 3 mi­nu­ter. Blan­da i thai­pas­tan och fräs i 1 mi­nut.

Lägg i muss­lor och vit­lök och fräs un­der om­rör­ning i 1 mi­nut.

Häll i ko­kos­mjöl­ken och ko­ri­an­der och ko­ka gry­tan un­der lock i 15 mi­nu­ter. Sätt ug­nen på grill 225 gra­der. Skär ba­gu­et­ten i bi­tar och bre på smö­ret. Lägg ba­gu­et­te­bi­tar­na på en plåt med bak­plåts­pap­per och ros­ta i mit­ten av ug­nen cir­ka 5 mi­nu­ter. Vänd 1 gång un­der hal­va ti­den.

Top­pa gry­tan med ko­ri­an­der och ser­ve­ra med ba­gu­et­ten.

2

3

4 5

6

PAJ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.