Krabbsås

Leva & Bo - - Gott Från Havet -

Pas­sar per­fekt till en krabb­hal­va. cir­ka 2 dl • ½ dl se­nap • 1 msk dijon­se­nap • 1 msk soc­ker • 1 krm salt • ½ krm vit­pep­par • 1 ½ dl majs­ol­ja • 1 msk vit bal­sam­vi­nä­ger • 1 dl hac­kad dill

Blan­da se­nap, soc­ker, salt och pep­par i en skål, an­vänd el­visp. Vis­pa i ol­jan, först dropp­vis, se­dan i en fin strå­le. Sma­ka av med vi­nä­gern. Blan­da i dil­len.

1

Ostronvi­nä­grett

cir­ka 1½ dl • 1 scha­lot­ten­lök • 1 dl röd­vins­vi­nä­ger • ¼ krm vit­pep­par

Ska­la och fin­hac­ka lö­ken. Blan­da med vi­nä­ger och färsk­ma­len vit­pep­par.

1

Ört- och li­me­sås

Den här så­sen blir bäst med mju­ka ör­ter. Ser­ve­ra den till rä­kor. • 1 dl ma­jon­näs • 2 dl sme­ta­na • 1 dl fin­hac­ka­de ör­ter, tim­jan,

dra­gon el­ler per­sil­ja • finstrim­lat skal av 1 li­me • 1 tsk färsk­pres­sad li­mesaft

Blan­da ma­jon­näs och sme­ta­na. Vänd ner ör­ter och li­me­skal. Sma­ka av med li­mesaft, salt och pep­par.

1

Rom­ma­jon­näs

cir­ka 2 dl: • 2 äggu­lor • 2 msk vi­nä­ger • ½ msk dijon­se­nap • 2 ½ dl majs­ol­ja • salt & pep­par • 1 burk röd sten­bits­rom • 2 msk hac­kad dill • ½ fin­hac­kad röd­lök

Vis­pa ihop äggu­lor, vi­nä­ger och se­nap i en bun­ke. Vis­pa i ol­jan, först dropp­vis, se­dan i en fin strå­le. Sma­ka av med salt, pep­par och even­tu­ellt mer vi­nä­ger. Blan­da i rom, dill och lök.

1

Smör

4 pa­ket • 100 g smör • bak­plåts­pap­per

De­la smö­ret i 4 de­lar. Rul­la in smö­ret i bak­plåts­pap­per och för­va­ra kallt till ser­ve­ring­en.

1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.