Will­helms skal­djurspla­tå

Leva & Bo - - Gott Från Havet -

Det är bå­de pris­värt och lyx­igt att bju­da på hem­gjord skal­djurspla­tå. Men vil­ka skal­djur ska man väl­ja? Här är ett tips av Will­helm Edholm, som job­bar på re­stau­rang­en Stu­re­hof i Stock­holm: ”Det ska va­ra bra mix av skal­djur. Ser­ve­ra skal­dju­ren på en bädd av kros­sad is. Det ska va­ra rik­ligt med is, ge­ne­rö­sa ci­tron­klyf­tor och pig­ga frä­scha dill­vip­por”. 1 per­son • ½ hum­mer • ½ krab­ba • 1 nä­ve rä­kor • 2 havskräftor • 2 ost­ron, gär­na oli­ka sor­ter • is • dill­kvis­tar • ci­tron­klyf­tor

De­la hum­mer och krab­ba. Knäck klor­na. Lägg upp al­la skal­djur på en bädd av kros­sad is. Gar­ne­ra med dill­vip­por och ci­tron­klyf­tor.

1

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.