Var kan jag kö­pa vin­gla­sen?

Jag und­rar var jag hit­tar gla­sen som syn­tes på si­dan 58 i num­mer 28 av LE­VA & BO?

Leva & Bo - - Fråga Oss - BIR­GIT­TA

De mind­re gla­sen he­ter Lin­nea och kom­mer från Or­re­fors. Se­ri­en de­sig­na­des av Eva Englund i bör­jan av 1980-ta­let. Hon gjor­de även ser­vi­sen Maja åt Or­re­fors, som är i lik­nan­de stil. Håll ut­kik på auk­tions­saj­ter som Tra­de­ra så hit­tar du sä­kert gla­sen. De stör­re gla­sen är in­köp­ta på en pre­sent­bu­tik på Väst­kus­ten som in­te finns läng­re.

FIN DE­KOR. De mind­re gla­sen är form­giv­na av Eva Englund för Or­re­fors.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.