Var­i­från kom­mer lam­pan?

Hej! På si­dan 28 i num­mer 16 av LE­VA & BO finns en svart taklampa som lik­nar for­men på en kristallkrona. Det häng­er två li­ka­da­na bred­vid varand­ra i ta­ket. Var hit­tar man den lam­pan och vil­ket är varu­mär­ket? Kan ni hjäl­pa mig vo­re jag så tack­sam. Stort tac

Leva & Bo - - Fråga Oss - LIN­DA

Ange­li­ca, vars hem bil­den kom­mer ifrån, häl­sar att lam­por­na är köp­ta på Gekås i Ul­la­red. Ty­värr har in­te Gekås möj­lig­het att sva­ra på om de finns kvar i sor­ti­men­tet då de­ras ut­bud skif­tar stän­digt. El­los har en lik­nan­de lam­pa med svar­ta pär­lor till sa­lu just nu för 1 099 kro­nor. Lyc­ka till!

Lam­pa, 1 099 kro­nor, El­los.

PÄR­LOR.

FINT PAR. De svar­ta taklam­por­na är in­hand­la­de på Gekås i Ul­la­red.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.