DE­SIGN ATT LE­VA MED.

Leva & Bo - - Redaktören -

Sä­song­ens de­sign­sam­ar­be­te SIN­NER­LIG med Il­se Craw­ford kom­bi­ne­rar prak­tisk funk­tion med stil­sä­ker form för he­la li­vet hem­ma. Här hit­tar du in­red­ning för al­la sin­nen i har­mo­nisk ba­lans med mju­ka lin­jer. En­kel­het får sty­ra när na­tur­ma­te­ri­al som kork, ke­ra­mik, trä och bam­bu ska­par en stil som är bå­de håll­bar och in­no­va­tiv.

Väl­kom­men att inspireras på ditt va­ru­hus och IKEA.se/SIN­NER­LIG

Ny­het SIN­NER­LIG pall, Ø35 cm, kork mörk­brun/natur 595:-, Ny­het SIN­NER­LIG bänk, 103 cm, kork natur 995:-, Ny­het SIN­NER­LIG bring­a­re, 1,5 l, blan­da­de fär­ger 79:-, Ny­het SIN­NER­LIG

flas­ka, klarglas, 0,7 l 79:-, 1,2 l 89:-, Ny­het SIN­NER­LIG ser­ve­rings­fat, blan­da­de fär­ger, Ø33 cm 79:-, Ø40 cm 99:-, Ny­het SIN­NER­LIG burk med lock, 11,5 l, klarglas/kork 279:-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.