HÅL­LER ORD­NING

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Nytt för träd­går­den el­ler bokhyllan är gjut­järns­skulp­tu­rer med oli­ka fåg­lar från Wild­li­fe gar­den. Ugg­la, 20 cen­ti­me­ter hög, 645 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.