FI­KA MED SÖ­TA KAT­TER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Kat­ters lek med garn­nys­tan pry­der den nya mug­gen från Emelie Ek de­sign. Av ben­pors­lin, 169 kro­nor, kon­tak­ta

agen­tu­rer för åter­för­säl­ja­re.

Ame­lia Wi­dell sak­na­de fi­na sof­for i en rim­lig pris­klass och star­ta­de sof­fö­re­ta­get Me­li­me­li.

SNYG­GA SOF­FOR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.