PRAK­TISK MAGNETVÄGG

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Med mag­net­färg kan du för­vand­la väg­gen till en an­slags­tav­la. Mag­net­färg kan målas på spån- och gips­ski­vor, ta­pet el­ler glas­fi­ber­väv. Bec­kers mag­net­färg har en matt, mörk­grå färg, 0,5 li­ter, cir­ka 500 kro­nor, Bec­kers.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.