3 tips för ett per­son­ligt hem

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Var in­te rädd för att blan­da sti­lar. I An­ne­lis hem sam­sas lantligt med mo­dernt och blom­mi­ga kud­dar med budd­has­ta­ty­er.

Ska­pa en per­son­lig och om­bo­nad käns­la med myc­ket möns­ter och färg på tex­tili­er­na.

Sat­sa på en ta­pet som stic­ker ut och ger rum­met ka­rak­tär. Här fjä­rils­pryd­da väg­gar med ta­pe­ten Ama­zi­lia från Mid­bec, 941 kro­nor rul­len, Ta­pet­kom­pa­ni­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.