”En tred­je­del hand­lar om li­vet i och om­kring kö­ket, och här hit­tas ock­så en hel del fi­na ny­he­ter”

Leva & Bo - - Höstfavoriter -

MÅNGA in­red­nings­in­tres­se­ra­des fa­vo­rit­lek­tyr, den år­li­ga te­gel­ste­nen från Ikea har nu lan­dat i mång­as brev­lå­dor. I 2016 års Ikea-ka­ta­log hand­lar en tred­je­del om li­vet i och om­kring kö­ket, och här hit­tas ock­så en hel del fi­na ny­he­ter. Som ge­dig­na köks­bor­det Möc­kel­by i mas­siv ek och det nät­ta bor­det Li­sa­bo med tyd­lig trä­käns­la. Bäg­ge är bord som an­das håll­bar­het, vil­ket lig­ger i ti­den. Över­lag har Ike­as ut­bud av köks­bord fått sig ett lyft.

Glas­se­ri­en Ikea 365+ är ock­så fin till kö­ket. En av­ska­lad och ele­gant stil som lär hål­la över tid. Men mi­nus för att gla­sen på fot på­min­ner väl­digt myc­ket om gla­sen Lem­pi från Iit­ta­la i de­sign av Mat­ti Kle­nell.

TILLBRINGAREN OCH KA­RAF­FEN till Ikea 365+ har tren­di­ga kork­lock, vil­ket ock­så är en fin de­talj på en av mi­na verk­li­ga favoriter, lam­por­na Sin­ner­lig i de­sign av Il­se Craw­ford. De är vack­ra bords­lam­por med fros­tat glas och fot av kork. Stil­rent till kö­ket är glas­se­ri­en Ikea 365+. Ka­raff med kork­lock, 59 kro­nor, vin­glas på fot, 15 kro­nor, till­bring­a­re med kork­lock, 1,5 li­ter, 79 kro­nor.

Fa­vo­rit i mas­siv ek En fa­vo­rit i 2016 års Ikea-ka­ta­log är bor­det Möc­kel­by. Ru­stikt köks­bord av mas­siv ek, 235 × 100 cen­ti­me­ter, 4 995 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.