SITT­PLAT­SER I TRE NI­VÅ­ER

Till­ver­ka­re: Mått: Kom­men­tar:

Leva & Bo - - Guide -

Poolkung­en. 218 × 91 cen­ti­me­ter.

Rym­mer fem per­so­ner och har sitt­plat­ser i tre ni­vå­er. Här kan du nju­ta av en här­lig ­mas­sage på var­je plats. Det finns gott om plats för be­nen och dryc­ken stäl­ler du i de smar­ta mugg­hål­lar­na. Stan­dard­ut­rust­ning i mo­del­len är hyd­ro­mas­sa­ge­pump, led-be­lys­ning, rost­fria ­mun­styc­ken med an­ti­bak­te­ri­ellt fil­ter samt ozonre­ning som hål­ler vatt­net rent och fräscht he­la dyg­net. 54 900 kro­nor.

poolkung­en.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.