HAR FOT­MAS­SAGE

Till­ver­ka­re: Mått: Kom­men­tar:

Leva & Bo - - Guide -

Poolkung­en. 230 × 230 × 97 cen­ti­me­ter.

Har det mesta du kan öns­ka dig för ett här­ligt spa­bad. Mo­del­len har in­bygg­da mas­sa­ge­mun­styc­ken i gol­vet som ger fot­mas­sage till al­la. Sä­te­na är er­go­no­mis­ka och bju­der på mjuk mas­sage. Led-be­lys­ning i nack­kud­dar, vat­ten­lin­je och sitt­brunn. Se­pa­rat lå­ge­ner­gi-cir­ku­la­tions­pump. Rost­fria ­mun­styc­ken med tre an­ti­bak­te­ri­el­la fil­ter samt UV-ljusre­ning som hål­ler vatt­net rent och fräscht dyg­net runt. 99 900 kro­nor.

poolkung­en.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.