BRA RENINGSPROGRAM

Till­ver­ka­re: Mått: Kom­men­tar:

Leva & Bo - - Guide -

Vis­kan spa. 230 × 230 × 104 cen­ti­me­ter.

Svensk­till­ver­kat spa­bad med sex ­sitt­plat­ser. Har en titanium­värmare, vil­ket ger en läng­re livs­längd. Stom­men är kraf­tigt byggd för att kla­ra skan­di­na­vis­ka vä­der­för­hål­lan­den. Två av mas­sa­ge­sä­te­na styrs av en Du­al speed­pump med två oli­ka has­tig­he­ter. Har en av mark­na­dens bäs­ta reningsprogram. 134 900 kro­nor.

vis­kanspa.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.