STIL­REN BAD­TUN­NA

Till­ver­ka­re: Mått:

Leva & Bo - - Guide -

Spa­tun­nan. 200 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, 90 cen­ti­me­ter djup.

Av smuts­av­vi­san­de, tjock plast med mer än 40 års be­räk­nad livs­längd. Kan pla­ce­ras ­tra­di­tio­nellt ­fri­ståen­de med stil­ren, un­der­hålls­fri yt­ter­pa­nel av trä­kom­po­sit el­ler del­vis el­ler helt ­ned­fälld i ter­ras­sen el­ler mar­ken. Rym­mer åt­ta ­per­so­ner med in­te­gre­ra­de be­kvä­ma sit­sar run­tom, med en sitt­höjd på 29 cen­ti­me­ter. 30 190 kro­nor.

spa­tun­nan.se.

Kom­men­tar: Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.