LYX­IGT BUBBELBAD

Till­ver­ka­re: Mått: Kom­men­tar:

Leva & Bo - - Guide -

Poolkung­en. 230 × 230 × 97 c­en­ti­me­ter.

Lyx­bub­bel för he­la fa­mil­jen! Den här mo­del­len rym­mer sju per­so­ner och ­upp­fyl­ler de högs­ta kra­ven som finns för ett pre­mi­um­bad. Har in­bygg­da mun­styc­ken i gol­vet som ger ­fot­mas­sage till al­la. ­Samt­li­ga sä­ten är kropps­an­pas­sa­de och har en regler­bar rygg­mas­sage. 550 S är även ut­rus­tad med kraft­full led-be­lys­ning i nack­kud­dar, vat­ten­lin­je, ­sitt­brunn, vat­ten­fall och mugg­hål­la­re. 129 900 kro­nor.

poolkung­en.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.