BÄN­KAR RUN­TOM

Till­ver­ka­re: Mått:

Leva & Bo - - Guide -

Pris: Mer in­fo:

So­tarns bad­tun­nor.

Yt­ter­di­a­me­ter med sarg, 204 cen­ti­me­ter, ­sitt­djup, 82 cen­ti­me­ter.

Ge­di­gen, stor­säl­jan­de tun­na i trä som är till­ver­kad av 36 mil­li­me­ter norr­ländsk gran. ­Bad­tun­nan har rost­fria band och bot­ten är fast­skru­vad med sy­ra­fast skruv i tryc­kim­preg­ne­ra­de reg­lar. Den här mo­del­len rym­mer mel­lan sex och åt­ta per­so­ner. Bän­kar finns run­tom, säljs kom­plett med ka­min, rök­rör och av­lopp. 15 000 kro­nor.

bad­tun­nor.se.

Kom­men­tar:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.