PRIS­VÄRD FA­VO­RIT

Till­ver­ka­re: Mått: Kom­men­tar:

Leva & Bo - - Guide -

Swe­bad/Vor­tex. 200 × 200 × 84 cen­ti­me­ter.

En rik­tig stor­säl­ja­re. Di­a­man­ten har på två år bli­vit en suc­cé i sin pris­vär­da klass. 100 pro­cent fil­tre­ring av allt vat­ten med UV-re­ning och två­fil­ter­sy­stem. Led-be­lys­ta ju­ste­rings­vred som en­kelt styr mas­sa­ge­ef­fek­ten. Mo­del­len har plast­bot­ten med hög­re kant som skyd­dar mot fukt och små­kryp. 45 900 kro­nor.

swed­bad.se.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.