HAR EX­TERN VED­KA­MIN

Till­ver­ka­re: Mått: Kom­men­tar:

Leva & Bo - - Guide -

Bad­bal­jan. 164 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, djup, 91 cen­ti­me­ter.

En ro­bust tun­na med en ex­tern ved­ka­min. Till­ver­kad av ma­rin-alu­mi­ni­um med in­si­dan in­du­stri­lac­ke­rad med en slit­stark pul­ver­lack. Rym­mer sju per­so­ner. Vat­ten­vo­lym på 1 400 li­ter. Ka­mi­nen vär­mer upp från fy­ra till 39 gra­der på två tim­mar, vid vin­ter­ky­la kan det ta nå­got läng­re. Yt­ter­pa­nel av trä, ther­mowood, finns för mon­tage i ter­rass el­ler mark. 23 995 kro­nor.

bad­bal­jan.com.

Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.