RYM­MER TIO PER­SO­NER

Till­ver­ka­re: Mått: Kom­men­tar:

Leva & Bo - - Guide -

Swe­bad/Vor­tex. 350 × 229 × 92 cen­ti­me­ter.

Ett spa­bad för den sto­ra fa­mil­jen el­ler för ett stort säll­skap. Pal­la­di­um rym­mer mel­lan nio och tio per­so­ner. Den här lyx­i­ga mo­del­len har al­la ty­per av mas­sage, lju­ste­ra­pi och ett om­fat­tan­de re­nings­verk med tre­fil­ter­sy­stem. Un­der­vat­tens­be­lys­ning och ter­mo­lock in­går i pri­set. Pal­la­di­um har ock­så 92 rost­fria mun­styc­ken och luft­pump. 16 7000 kro­nor.

swed­bad.se.

Pris: Mer in­fo:

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.