FÖR HE­LA FA­MIL­JEN

Till­ver­ka­re: Mått:

Leva & Bo - - Guide -

So­tarns bad­tun­nor. Yt­ter­di­a­me­ter med sarg, 189–198 cen­ti­me­ter, sitt­djup 70 cen­ti­me­ter.

En klas­sisk bad­tun­na och en av So­tarns bäst­säl­ja­re. Tun­nan i plast rym­mer mel­lan åt­ta och tio per­so­ner och tar cir­ka 2 000 li­ter vat­ten. Upp­värm­ning­en från tre till 38 gra­der sker un­der två och en halv tim­me. Mo­del­len har bän­kar run­tom och sitt­höj­den gör att du får en be­hag­lig käns­la un­der ba­det. Säljs kom­plett med ka­min, rök­rör och av­lopp. 22 000 kro­nor.

bad­tun­nor.se.

Kom­men­tar: Pris: Mer in­fo:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.