”Jag skul­le vil­ja ha en äng el­ler ha­vet att se ut över”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Vil­lan är högt be­lä­gen i ett lugnt om­rå­de, på en åter­vänds­gränd, med över 1 200 kvadrat­me­ter tomt. Hu­set är om­gi­vet av gröns­kan­de löv­träd.

– Jag gil­lar tal­lar, men in­te alls löv­träd! Helst skul­le jag så­ga ner dem. Jag skul­le vil­ja ha en äng att se ut över, el­ler ha­vet, sä­ger Ro­ger.

I GA­RA­GET STÅR Ro­gers lek­sa­ker; en VTX Hon­da 1800 cc, en Range Ro­ver Sport, en Al­pi­na B7, och en Cor­vet­te Sting Ray -71. Bå­ten i Ro­gers liv har hängt med länge, en High­Tech på 24 fot, gjord för fart, bad och av­kopp­ling med grabbgäng­et.

Ro­ger har fått en del hjälp med in­red­ning­en och att få hem­met pre­cis som han vill.

– Jag har tur, för jag är fort­fa­ran­de vän med al­la mi­na ex. Grab­bar­nas mam­ma, Ma­ria John­son, fri­lan­sar som in­red­nings­kon­sult. Hon var här till halv ett en natt, di­ri­ge­ra­de mig att åka ut och hand­la sa­ker, staj­la­de om tak­kro­nan där trå­dar­na fal­lit ned och gjor­de en en­het­lig staj­ling ge­nom att lå­ta fler trådar hänga ner från kro­nan. Fint blev det!

– Det ska bli skönt i höst, när hu­set bör­jar bli in­bott. Då ska El­sie och jag sit­ta i ute­rum­met och my­sa med var sin pläd i Ho­wardsof­fan, spe­la spel el­ler kol­la på tv me­dan det mörk­nar på ute och lyk­tor­na ly­ser ute på al­ta­nen, sä­ger Ro­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.