Mus­selpa­ket med cho­ri­zo & saff­ran

1

Leva & Bo - - Sensommarmat -

4 por­tio­ner • 2 nät­på­sar, färs­ka blå­muss­lor

(cir­ka 2 kg) • 4 msk vitt vin Krydd­smör: • 1 scha­lot­ten­lök • 100 g rökt cho­ri­zo • 150 g rumsvarmt smör • 1 tsk ri­vet apel­sin­skal • 1 tsk ri­vet ci­tron­skal • 1 pres­sad vit­löks­klyf­ta • ½ g saff­ran • 1 dl hac­kad blad­per­sil­ja • ta­ba­sco • flingsalt

Bors­ta muss­lor­na un­der kallt vat­ten, dra bort ”skäg­get” och skra­pa bort smuts. Kas­ta de muss­lor som är öpp­na och in­te slu­ter sig när du knac­kar på dem.

Fin­hac­ka scha­lot­ten­lö­ken och cho­ri­zon. Blan­da ihop in­gre­di­en­ser­na till krydd­smö­ret.

Ta två ark alu­mi­ni­um­fo­lie och lägg ovan­på varand­ra. Ta ¼ av muss­lor­na och lägg i mit­ten. Klic­ka på ¼ av smö­ret och drop­pa över li­te vin. Vik ihop fo­li­e­ar­ken till pa­ket. Gör fy­ra pa­ket.

Sätt pa­ke­ten på gril­len, un­der lock. Låt stå tills al­la muss­lor har öpp­nat sig, cir­ka 15 mi­nu­ter. Ser­ve­ra i dju­pa tall­ri­kar med bröd.

2

3

4

Visst kan man gril­la muss­lor. Bjud på de här spän­nan­de pa­ke­ten som för­rätt till­sam­mans med ett gott bröd.

Ta­pen­ad: An­sa och hac­ka svam­pen. Fräs på svag vär­me i smör tills väts­kan ko­kat in, cir­ka 15 mi­nu­ter. Till­sätt vit­lök och soc­ker och fräs ett par mi­nu­ter till. Blan­da i an­sjo­vis, ka­pris, tim­jan och ci­tron och ko­ka ihop nå­gon mi­nut. Sal­ta och pepp­ra.

Po­ta­tisstomp: Tvät­ta po­ta­ti­sen och ko­ka den mjuk un­der lock i lätt­sal­tat vat­ten. Häll av kok­vatt­net och låt ånga av.

Mo­sa grovt med en gaf­fel. Blan­da i smör, ost, ci­tronsaft och röd­lök. Sma­ka av med salt och pep­par. Strö över gräslök.

Fis­ken: Pens­la fis­ken på bå­da si­dor med oliv­ol­ja. Kryd­da med salt och pep­par. Gril­la över glöd med skinn­si­dan ner cir­ka 5 mi­nu­ter. Vänd och fort­sätt gril­la 1–2 mi­nu­ter.

2

3

4

MUSS­LOR.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.