Cho­klad- & nöt­ka­ka

Leva & Bo - - Laga & Baka - EL­LI­NOR HALL

Ser­ve­ra gär­na med vis­pad gräd­de. 16 bi­tar • 300 g nöt­ter, blan­da gär­na • 300 g cho­klad • 1 msk ka­kao • 1 dl ve­te­mjöl • ½ tsk salt • 225 g smör, rumstem­pe­re­rat • 1 dl soc­ker • 5 ägg Frosting: • 100 g smör • 4–5 dl flor­soc­ker • 2–3 msk ka­kao Sätt ug­nen på 200 gra­der. Mixa nöt­ter­na. Det ska bli smu­ligt, be­hö­ver in­te bli till rent mjöl. De­la cho­kla­den i små bi­tar, hac­ka den even­tu­ellt med kniv in­nan du mix­ar den med nöt­ter­na. Blan­da med ka­kao, mjöl och salt.

Vis­pa smör och soc­ker i en an­nan skål. Blan­da med cho­klad­rö­ran. Vis­pa äg­gen po­rö­sa. Blan­da för­sik­tigt med sme­ten. Smörj en form och häll ner sme­ten.

Gräd­da i ugn i cir­ka 50 mi­nu­ter. Lägg even­tu­ellt över ett bak­plåts­pap­per ef­ter hal­va ti­den.

Frosting: Smält smö­ret. Blan­da med flor­soc­ker och ka­kao. Bred på ka­kan när den sval­nat nå­got.

1 2

3

4

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.