Sö­ta nöt­fral­lor

Leva & Bo - - Laga & Baka -

10–12 små­bröd • ½ pa­ket färsk jäst • ½ dl kallt vat­ten (till jäs­ten) • 1 tsk ört­salt • 100 g has­sel­nöt­ter, grovt

hac­ka­de • 6–7 dl ve­te­mjöl Frukt­rö­ra: • 200 g tor­kad frukt, gär­na oli­ka sor­ter (ba­nan, äpp­le, fi­kon, plom­mon, rus­sin, tran­bär, blå­bär) • 2 dl grovt råg­mjöl • 1½ dl vat­ten (till frukt och råg­mjöl) Bör­ja med frukt­rö­ran: Skär

1

fruk­ten i mind­re bi­tar. Lägg i en skål till­sam­mans med råg­mjö­let. Ko­ka upp vatt­net och häll över. Rör om or­dent­ligt. Låt sval­na.

Rör ut jäs­ten med vatt­net. Blan­da med salt, nöt­ter och den av­sval­na­de frukt­rö­ran. Till­sätt mjö­let, li­te i ta­get, ar­be­ta de­gen or­dent­ligt.

Låt de­gen jä­sa 1 tim­me un­der duk.

Knå­da de­gen, för­de­la till små bol­lar. Lägg brö­det på en plåt klädd med bak­plåts­pap­per. Jäs brö­det i cir­ka 45 mi­nu­ter.

Sätt ug­nen på 225 gra­der. Ba­ka brö­den i 12–13 mi­nu­ter.

2

3

4

5

NY­BA­KAT. Här­li­ga nöt­fral­lor pas­sar bra till fru­kosten el­ler som till­be­hör

till sal­la­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.