Var hit­tar jag va­sen med glas­knopp?

På si­dan 18 i LE­VA & BO num­mer 30 vi­sa­des en grön glas­vas med knopp. I bild­tex­ten om­nämn­des en­dast bor­det på bil­den. Vart kan jag hit­ta den grö­na va­sen, och vad kos­tar den? Tack på för­hand!

Leva & Bo - - Fråga Oss - AN­NA

Den grö­na glas­va­sen kom­mer från dans­ka in­red­nings­fö­re­ta­get House doctor och kos­tar cir­ka 305 kro­nor. För köp­stäl­le, kon­tak­ta House doctor på +45-97 25 27 14 el­ler in­fo@house­doctor.dk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.