Vad he­ter gar­de­ro­ben?

Hej! I LE­VA & BO num­mer 23, si­da 38, finns ett gar­de­robs­skåp som jag skul­le vil­ja kö­pa. Det står ba­ra gar­de­rob, 2 995 kro­nor, Ikea, men jag har in­te kun­nat hit­ta skå­pet på Ike­as hem­si­da. Tack­sam för mer in­fo om vad gar­de­ro­ben he­ter. Svar:

Leva & Bo - - Fråga Oss - AG­NE­TA

Ty­värr har skå­pet, som he­ter Hem­nes, ut­gått. Det finns två skåp på Ikea som lik­nar det ovan. Ett he­ter Sund­vik och kos­tar 1 795 kro­nor. Det and­ra är skå­pet Tys­se­dal som kos­tar 2 995 kro­nor.

SKÅP. Hem­nes har ty­värr ut­gått men på Ikea finns lik­nan­de skåp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.