”Jag äls­kar att bo nä­ra ha­vet”

Ha­vet är en stor in­spi­ra­tions­käl­la när Ma­de­le­i­ne in­re­der. Fa­mil­jens hus ut­an­för Sundsvall är fullt av ma­ri­na in­slag.

Leva & Bo - - Läsarhemmet - Be­rät­tat för SU­SAN­NE EL­LINGSWORTH

JAG HE­TER Ma­de­le­i­ne Ehn­berg och bor med min fa­milj i en li­ten trä­vil­la i Ska­tan ut­an­för Sundsvall. Vi ser ha­vet från var­dags­rums­fönst­ret och dof­ten av hav och när­he­ten till na­tu­ren gör att det­ta är en fan­tas­tisk plats att bo på. Bland an­nat har vi gångav­stånd till Ska­tans café och krog samt rö­ke­ri, som är i ett gam­malt fis­ke­lä­ge i en här­lig skär­gårds­mil­jö där yngs­te so­nen är med och rö­ker ha­vets de­li­ka­tes­ser.

Ha­vet är en in­spi­ra­tions­käl­la även när jag in­re­der. Det har bli­vit en hel del ma­ri­na in­slag och jag är hopp­lös på stjär­nor. Älds­ta so­nen har svet­sat någ­ra jät­te­fi­na till mig. Men nu har jag stjärn­för­bud, jag får in­te kö­pa fler stjär­nor! Just nu är det myc­ket New Eng­land och ma­rint hem­ma, men jag bru­kar gå mer mot in­du­stri­stil när det blir vin­ter med brunt och li­te mur­ri­ga­re to­ner.

Vitt, grått och bei­ge är det jag har mest av hem­ma. Och så har jag en sof­fa i jeans­tyg. Det har bli­vit gans­ka blan­dat med fär­ger och sti­lar. Jag gil­lar att flyt­ta om pry­lar li­te då och då och by­ter gär­na fär­ger ef­ter års­ti­der­na.

När vi köp­te hu­set var det på 60 kvadrat­me­ter så vi bygg­de ut det till 100 kvadrat­me­ter. Vi må­la­de om allt, och snart är de dags igen. Sli­pa om trä­gol­ven vill jag ock­så gö­ra.

Jag job­bar i in­red­nings­bu­ti­ken Hus & rum i Birs­ta och där­i­från har jag för­stås fått mas­sor av in­spi­ra­tion.

Det blir för­stås att jag kö­per hem nytt från bu­ti­ken, men vi har även li­te möb­ler och pry­lar från lop­pi­sar. Här finns trälå­dor och and­ra gam­la gre­jer. Jag fö­re­drar äld­re möb­ler med li­te själ. Det är fint om det känns per­son­ligt där man bor.

”Fint om det känns per­son­ligt”

Ma­de­le­i­ne Ehn­berg, ma­ken Las­se och två sö­ner, den älds­ta bor en­dast del­vis hem­ma.

Vitt trä­hus, en 1-plans­vil­la på 100 kvadrat­me­ter, vid ha­vet i Ska­tan, Sundsvall.

När­he­ten till ha­vet och na­tu­ren.

Hu­set:

Det bäs­ta med hu­set:

MA­RINT. Hem­ma hos fa­mil­jen Ehn­berg i Sundsvall finns ha­vet bå­de i hem­met och runt knu­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.