GLACIÄRERS SKÖN­HET

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Med den nya kol­lek­tio­nen Bre vill de­signstu­di­on Wik & Wal­søe fram­hä­va skön­he­ten i gla­ciä­rer­nas yt­skikt. Kol­lek­tio­nen be­står av tre ob­jekt i ben­pors­lin som till­ver­kas i be­grän­sad upp­la­ga. Hand­gla­se­rat, ovalt fat, 23 cen­ti­me­ter, 895 kro­nor. Stor skål, 27 cen­ti­me­ter, 1 195 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.